Vilhelm Mobergsgymnasiet – kommunal skola

Rådhusgatan 17
361 32 Emmaboda
Tel: 0471-24 93 00
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vård och omsorgs­programmet

På programmet lär sig eleven om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Man studerar människans behov och lär sig vilken betydelse livsstilen har för hälsan.

Man lär sig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Vård- och omsorgsprogrammet har inte några inriktningar men ger möjlighet att specialisera sig. Det ger skolorna och huvudmännen större utrymme och bättre möjligheter att skapa intressanta kurspaket för att passa lokala och regionala behov. För detta finns ett starkt stöd i branschen.

Vad får du lära dig?

Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet.

Hur får du lära dig?

På programmet tränas eleven i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, administrativa och sociala uppgifter.

Efter gymnasiet, utbildningar:

Inom programmet kan eleverna också välja kurser som ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut

Exempel på yrken:

Omsorgsassistent, undersköterska. Ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut
/information kopierad från Vilhelm Mobergsgymnasiets hemsida

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här