Yrkesakademin

Yrkesakademin 
023 – 584 00
023 – 585 00
kundservice@ya.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

YrkesAkademins Yrkeshögskola har ett brett utbud av yrkeshögskoleutbildningar inom flera olika branscher. Vi erbjuder till största delen nätbaserade utbildningar som passar dig som vill studera flexibelt, men vi har även platsbundna utbildningar.

En fjärdedel av utbildningstiden sker som praktik (Lärande i arbete/LIA) där den studerande är på en arbetsplats för att få verklighetsanknytning och skapa nätverk. Utbildningen leds av en ledningsgrupp bestående av arbetsgivare från respektive bransch som kravställer och kvalitetssäkrar innehåll och upplägg. Utbildningarna är kostnadsfria och CSN-berättigade.

UTBILDNING

Specialistundersköterska neuropsykiatrikompetens
distans i Uppsala, 225 YH-poäng, 1 år

Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens har du spetskompetens inom vård och omsorg med tyngdpunkt på alla neuropsykiatriska diagnoser. Till de vanligaste diagnoserna hör adhd, autism och Tourettes syndrom. Du ska kunna analysera och åtgärda hinder för din patient, samt tillämpa stödjande insatser.

En stor del av arbetet innebär också att identifiera och analysera problem, ha kunskap om samverkansformer och bedöma risker och lämpliga behandlingar för din patient.

Jobbmöjligheter
Sveriges kommuner har svårt att hitta specialistutbildade undersköterskor. Åtta av tio kommuner som sökt medarbetare anger brist. Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens är du efterfrågad inom till exempel öppenvård, mottagning, särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden och Kriminalvården.

Utbildningens distansupplägg
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 6 fysiska träffar under utbildningens gång. Varje träff är 2 dagar. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

LÄS MER

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här